ഷോക്കർ തകർക്കുന്നു! 'ബിഗ് ബോസ് 3' വീട്ടിൽ വാനിതയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച മുഗെൻ? – തമിഴ് വാർത്ത – IndiaGlitz.com
ഷോക്കർ തകർക്കുന്നു! 'ബിഗ് ബോസ് 3' വീട്ടിൽ വാനിതയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച മുഗെൻ? – തമിഴ് വാർത്ത – IndiaGlitz.com
August 14, 2019
രക്ഷാ ബന്ധൻ 2019: സാറാ അലി ഖാൻ-ഇബ്രാഹിം-തൈമൂർ മുതൽ അഭിഷേക് ബച്ചൻ-ശ്വേത വരെ, ബോളിവുഡിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ … – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
രക്ഷാ ബന്ധൻ 2019: സാറാ അലി ഖാൻ-ഇബ്രാഹിം-തൈമൂർ മുതൽ അഭിഷേക് ബച്ചൻ-ശ്വേത വരെ, ബോളിവുഡിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ … – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
August 14, 2019
അവഞ്ചേഴ്സ്: എൻ‌ഡ്‌ഗെയിം: ഹൾക്കും ഹോക്കിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ രംഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇൻഫിനിറ്റി യുദ്ധത്തിനാണ്; കണ്ടെത്തുക – പിങ്ക്വില്ല

Translating…

Now, as per the comments by Russo Brothers, the two scenes featuring Hulk and Hawkeye were then added to Avengers: Endgame as it would be more logical to the film’s story line.

After the release of the highly anticipated film Avengers: Endgame the fans had many questions and theories about what was showcased in the film. This Marvel film has given rise to fan theories like no other. The film had some shocking turns that left the fans stunned after the release of the film. The latest buzz is about the two scenes which were originally meant to feature in Infinity War but ended up in Avengers: Endgame. The film is now released on Blu-ray, 4K and DVD, these versions include the comments by the Russo Brothers and the writers of Avengers: Endgame, which became the highest grossing film in the world.  

Now, the fans are surprised to know that the scene which features Hulk in a new professor like look, was to be added in the previous film, Infinity War. The scene shows Hulk wearing a sweater and glasses which in a way portrays his intelligent side to the world. The other scene features Jeremy Renner’s character Hawkeye training his daughter, when suddenly his family vanishes due to the Mad Titan, Thanos who kills everyone with his snap.

Now, as per the comments by the Russo Brothers, the two scenes were then added to Avengers: Endgame as it would be more logical to the film’s story line. The Russo Brothers further add that Jeremy Renner’s character Hawkeye has now tuned into a vigilante in Japan who fights the evil as he loses his family due to the deadly snap by Thanos. The Hulk accepts his green beast version and turns it into a new avatar, which the fans feel looks stylish on Hulk.

(ALSO READ: Jeremy Renner for Oscars? Avengers: Endgame fans feel Hawkeye actor deserves an Academy Award)

Comments are closed.