ജയിൽ ക്ലോസ് ഉപേക്ഷിക്കുക, സി‌എസ്‌ആറിന് നികുതി ക്രെഡിറ്റ് നൽകുക: പാനൽ – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ജയിൽ ക്ലോസ് ഉപേക്ഷിക്കുക, സി‌എസ്‌ആറിന് നികുതി ക്രെഡിറ്റ് നൽകുക: പാനൽ – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
August 14, 2019
ജമ്മു കശ്മീർ ഡിലിമിറ്റേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു
ജമ്മു കശ്മീർ ഡിലിമിറ്റേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു
August 14, 2019
ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ശേഷം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കും: ജമ്മു കശ്മീർ ഗവർണർ

Translating…

SRINAGAR: Jammu and Kashmir governor

Satya Pal Malik

on Tuesday criticised Congress’s

Rahul Gandhi

“I asked him to come and see the situation for himself. But he has put conditions for his visit — he wants to come with a delegation, then he wants to meet detained politicians. Is it possible? I never invited him with these conditions. So the invitation is withdrawn. In the last week, 20 Indian TV news channels were here. He should talk to them, find about the situation from them and educate himself,” said Malik in an exclusive interview with TOI at Raj Bhavan.

Malik denied that Union home minister

Amit Shah

would visit

Srinagar

on August 15 to unfurl the tricolour, saying “Lal Chowk is not Lal Qila”.

Asked if there were any plans to ease restrictions now that Eid had passed, he said curbs on movement of people would be eased after August 15. As far as phones and the Net are concerned, he said these were being used as weapons to misguide and mobilise the youth. “We don’t want to give that instrument to the enemy until things settle down. In a week or 10 days, everything will be alright and we will gradually open lines of communication,” he said.

Comments are closed.