ഫോട്ടോകൾ: കാർത്തിക് ആര്യൻ ജന്മദിനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം മുക്തേശ്വർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ഫോട്ടോകൾ: കാർത്തിക് ആര്യൻ ജന്മദിനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം മുക്തേശ്വർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
November 22, 2019
നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാല യാത്രാ വേദന ലഘൂകരിക്കാൻ Google മാപ്‌സിന് 7 വഴികൾ – CNET
നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാല യാത്രാ വേദന ലഘൂകരിക്കാൻ Google മാപ്‌സിന് 7 വഴികൾ – CNET
November 23, 2019
ഷബാന ആസ്മിയുടെ അമ്മ ഷ uk ക്കത്ത് കൈഫി 93 – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്തരിച്ചു

Translating…

Veteran actor and

Shabana Azmi

‘s mother

Shaukat Kaifi

passed away in Mumbai on Friday evening due to age-related illness at the age of 93.

Kaifi’s son-in-law, veteran writer-lyricist

Javed Akhtar

, confirmed the news of death of the theatre and film actor.

“She was 93 and she was having one problem after another. She was admitted to Kokikaben Dhirubai Ambani hospital, for certain days she was in the ICU and then she was out of ICU. It was all age related,” he said.

“Ultimately they brought her home. She wanted to come back to her own room she stayed for a day or two and then passed away. Shabana is in Mumbai,” Akhtar, who is in the US, told PTI.

The last rites will be held Saturday noon.

Kaifi’s husband was the celebrated Urdu poet and film lyricist,

Kaifi Azmi

. She and her husband were leading lights of the Indian People’s Theatre Association (IPTA) and the Progressive Writers Association (IWA), which were the cultural platforms of the Communist Party of India.

Besides Shabana Azmi, Kaifi is also survived by son

Baba Azmi

.

Also credited as Shaukat Azmi, Kaifi’s acting credits include ‘Bazaar’, ‘Umrao Jaan’ and Mira Nair’s Oscar nominated film ‘

Salaam Bombay!

‘.

Her last film was Shaadi Ali’s ‘Saathiya’.

After Kaifi Azmi’s demise in 2002, she wrote an autobiography, ‘Kaifi and I’ which has also been adapted to a play ‘Kaifi aur Main’. It premiered in Mumbai in 2006 on the fourth death anniversary of Kaifi Azmi.

The play has been performed by Shabana Azmi and Akhtar.

Comments are closed.