ചിത്രങ്ങളിൽ: പ്രിയങ്ക ചോപ്ര കത്രീന കൈഫിനൊപ്പം സൽമാൻ ഖാന്റെ സഹോദരി അർപിത – ന്യൂസ് 18
ചിത്രങ്ങളിൽ: പ്രിയങ്ക ചോപ്ര കത്രീന കൈഫിനൊപ്പം സൽമാൻ ഖാന്റെ സഹോദരി അർപിത – ന്യൂസ് 18
November 24, 2019
ബിഗ് ബോസ് 13: മഹിര ശർമയെ അസിം റിയാസ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനാൽ പരസ് ചബ്രയ്ക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
ബിഗ് ബോസ് 13: മഹിര ശർമയെ അസിം റിയാസ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനാൽ പരസ് ചബ്രയ്ക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
November 27, 2019
ഗൂ ഹര മരണം: കെ പോപ്പ് ഗായിക മരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം എഴുതിയ 'അശുഭാപ്തി' കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി; ഡീറ്റുകൾ ഉള്ളിൽ – പിങ്ക്വില്ല

Translating…

Goo Hara was found dead in his South Korean home on Sunday. While the cause of death is still unknown, a new report reveals that the K-Pop star penned a “pessimistic” note.

Goo Hara passed away over the weekend. The South Korean star was found lifeless in her Cheongdam home on Sunday evening. The cause of death is still unknown. The police is not ruling out the possibility of suicide. The news about the 28-year-old singer’s death came months after she reportedly attempted to end her life. Although details about her death are still less, a new update has revealed Hara left behind a note that revealed her pessimistic take on life. 

According to the South China Morning Post, the former Kara member’s note was found in her Seoul apartment. The authorities found the letter on her living room table. “A handwritten note that was pessimistic about her life was found on a living room table,” said commissioner of the Seoul Metropolitan Police Agency Lee Yong-pyo. The authorities refrained from disclosing the details of her letter in the press. 

Her death also comes weeks after her best friend Sulli passed away. At the time, Hara took part in a live-streaming video and shared her heartbreaking reaction to her death. “I will live twice more diligently now that you are gone. Dear fans, I will be fine. Don’t worry about me,” she said in the video. 

As more and more details emerge about her death, fans flocked in Seoul to mourn Hara’s death. Photos from the South Korean city show fans assembling to pray and paying tribute to Hara. Check out a few pictures below: 

Fans have also taken to social media to react to Hara’s death. “BFF’s #GooHara and #Sulli, two beautiful souls, you will forever be missed. I know that your pain and sorrows are all gone so please rest in that peaceful world you both are in. We love you,” a fan wrote. “Rest In Peace To #GooHara Your Going To Heaven Like Everyone Will Miss You,” another fan wrote. 

ALSO READ: K Pop singer & actress Goo Hara’s FINAL Instagram post is as eerie as it could get; Check it out

Comments are closed.