ഗൂ ഹര മരണം: കെ പോപ്പ് ഗായിക മരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം എഴുതിയ 'അശുഭാപ്തി' കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി; ഡീറ്റുകൾ ഉള്ളിൽ – പിങ്ക്വില്ല
ഗൂ ഹര മരണം: കെ പോപ്പ് ഗായിക മരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം എഴുതിയ 'അശുഭാപ്തി' കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തി; ഡീറ്റുകൾ ഉള്ളിൽ – പിങ്ക്വില്ല
November 27, 2019
ബിഗ് ബോസ് 13 ന് അഞ്ച് ആഴ്ച വിപുലീകരണവും സൽമാൻ ഖാന് എപ്പിസോഡിന് രണ്ട് കോടി രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും: റിപ്പോർട്ടുകൾ – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
ബിഗ് ബോസ് 13 ന് അഞ്ച് ആഴ്ച വിപുലീകരണവും സൽമാൻ ഖാന് എപ്പിസോഡിന് രണ്ട് കോടി രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും: റിപ്പോർട്ടുകൾ – ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്
November 27, 2019
ബിഗ് ബോസ് 13: മഹിര ശർമയെ അസിം റിയാസ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചതിനാൽ പരസ് ചബ്രയ്ക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു – ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

Translating…

Bigg Boss 13

contestants

Paras Chhabra

and Mahira Sharma have stood by each other against all odds. They have always been supportive of each other. However, the latest episode saw a fight between the besties. Mahira got upset when Paras asked Vishal to give her an apple as part of task as it’s her birthday. Mahira rudely told him that she doesn’t need favours and can fight her own battles. Paras feels bad about it and the two stop talking to each other.

Asim, who knows that Paras and Mahira just had a fight takes advantage of the situation and hugs Mahira, who is missing her mom. He hugs her and wishes her happy birthday. Paras doesn’t like it and feels possessive. Vishal and Shehnaz try to be peacemaker, but Paras refuses to listen.

Later Mahira cries in the washroom.

Bigg Boss

announces a new task – BB college to the contestants. In the task, four teachers and the rest will be students. The four teachers are allocated four scooters parked in the garden area. After every bell ring, one teacher has to conduct lectures and the students can decide whether to attend or skip the class. The students have the power to destroy the teachers’ respective scooters with markers.

The task starts and Shehnaz as the English teacher who walks in to teach the students. She asks students to describe negative personalities. Vishal says that when

Asim Riaz

, Shefali Jariwala and Arti Singh get together and spread negative rays it is called negativity. Asim and Shefali walk out of the class and try to destroy her scooter.

Shehnaz tells Asim to not bark behind people’s back. Shehnaaz then asks Mahira to explain the meaning of love triangle but the latter denies it. Paras starts flirting with Shehnaz and says that he gets jealous seeing

Sidharth Shukla

and her together. The class comes to an end and Shehnaaz gives Vishal the first apple. Asim steals the apple and Shefali calls him her ‘jaanu’.

In the episode, contestants wake up to ‘khud ko kya samjhti hai’ song. Paras tells Shehnaz to make parathas for him and the latter agrees. Shehnaz tells Paras that Asim has changed over time and Himanshi is taking advantage of him. Paras tells Shehnaz that Himanshi will not contact Asim after BB. Asim tells Himanshi that he has feelings for her. Shefali tells Himanshi that Asim is being overprotective of her. Himanshi tries to explain Shefali that Asim is genuinely supporting her. She goes to Asim and tells him that Shefali and Hindustani Bhau are telling her that Asim’s over protective attitude can go against her. Asim tells Himanshi that when he gave attention to Shefali she had no problems but since the last he has started giving attention to Himanshi he has being termed as being overprotective.

Later, Shehnaz and Vishal talk to Sidharth about Arti’s anxiety issues. Shehnaz tries to make Arti understand that she should not harm herself. On the breakfast table, Sidharth gets annoyed seeing burnt paratha served by Rashami to him. He gets annoyed and tells Asim that she is trying to create chaos in the house. Sidharth tells Mahira and Paras that Rashami has served him burnt paratha.

Comments are closed.