ഒരു വലിയ ബാറ്ററി ലഭിക്കാൻ ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ് +, ANC – GSMArena.com വാർത്തകളൊന്നുമില്ല – GSMArena.com
ഒരു വലിയ ബാറ്ററി ലഭിക്കാൻ ഗാലക്‌സി ബഡ്‌സ് +, ANC – GSMArena.com വാർത്തകളൊന്നുമില്ല – GSMArena.com
January 15, 2020
4 കെ, ഡോൾബി വിഷൻ എന്നിവയുള്ള വു സിനിമാ ടിവി റേഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു. 26,999 – എൻ‌ഡി‌ടി‌വി
4 കെ, ഡോൾബി വിഷൻ എന്നിവയുള്ള വു സിനിമാ ടിവി റേഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു. 26,999 – എൻ‌ഡി‌ടി‌വി
January 15, 2020
അടുത്ത മാസം വരുന്ന Mi A3- നായുള്ള Android 10 അപ്‌ഡേറ്റ് Xiaomi സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു – GSMArena.com വാർത്ത – GSMArena.com

Translating…

Xiaomi’s Mi A-line has been around for three generations, bringing the stock Google experience under the Android One program. With Android 10 now readily available for a plethora of Xiaomi devices, it was only a matter of time before the Mi A3 also got the latest version and now we have confirmation that the big update is coming next month. To be slightly more specific, Mi A3 owners can expect the Android 10 update in mid-February.

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.

— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020

Interestingly enough Xiaomi already brought Android 10 to the Mi A2 which was an odd move. Despite the long wait, it’s better to have all the bugs ironed out instead of shipping a half-baked update.

Comments are closed.