അടുത്ത മാസം വരുന്ന Mi A3- നായുള്ള Android 10 അപ്‌ഡേറ്റ് Xiaomi സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു – GSMArena.com വാർത്ത – GSMArena.com
അടുത്ത മാസം വരുന്ന Mi A3- നായുള്ള Android 10 അപ്‌ഡേറ്റ് Xiaomi സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു – GSMArena.com വാർത്ത – GSMArena.com
January 15, 2020
PUBG Mobile Erangel 2.0 മാപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് ടീസർ വീഡിയോ ലീക്ക് പുതിയ ക്ലാസുകളും കഴിവുകളും കാണിക്കുന്നു – ഫസ്റ്റ്പോസ്റ്റ്
PUBG Mobile Erangel 2.0 മാപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റ് ടീസർ വീഡിയോ ലീക്ക് പുതിയ ക്ലാസുകളും കഴിവുകളും കാണിക്കുന്നു – ഫസ്റ്റ്പോസ്റ്റ്
January 15, 2020
4 കെ, ഡോൾബി വിഷൻ എന്നിവയുള്ള വു സിനിമാ ടിവി റേഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു. 26,999 – എൻ‌ഡി‌ടി‌വി

Translating…

Indian television manufacturer Vu has always been a formidable name in the segment, largely thanks to affordability and features. With a strong hold on the affordable feature-filled segment, Vu has launched its latest product range to go up against manufacturers such as Xiaomi, OnePlus, Samsung, and LG. The Vu Cinema TV range, launched today, is priced from Rs. 26,999 onwards, and features 4K resolution, Dolby Vision HDR, and Android TV 9 Pie in three size options – 43-inch, 50-inch, and 55-inch.

All models in the Vu Cinema TV range feature 4K resolution screens (3840×2160 pixels), along with support for Dolby Vision HDR and smart connectivity through stock Android TV 9 Pie. Various apps and streaming services are supported, including popular options such as YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, and Hotstar, to name a few. The TVs also use Vu’s Pixelium Glass Technology, which is said to enhance brightness to a claimed level of 500 nits.

The new Vu TVs also see some improvements in sound, with the range having 40W of sound output through a front-firing soundbar-like speaker arrangement with a combination of tweeters and full-range speakers. All televisions in the Vu Cinema TV range have the same features, with the only differences being in the sizes of the three variants.

The 43-inch Vu Cinema TV is priced at Rs. 26,999, the 50-inch option costs Rs. 29,999, and the 55-inch Vu Cinema TV is priced at Rs. 33,999. The series goes on sale on January 18 on Amazon India, and will also be available offline through Vu’s networks of dealers and stores.

The Vu Cinema TV range is the Indian company’s latest attempt to take on Xiaomi and OnePlus, apart from Samsung and LG. With features such as Dolby Vision and the 40W soundbar at competitive prices, the company will hope to win over the affordable feature-filled TV segment in 2020.

Comments are closed.