ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എസ്ഇ 2: ആപ്പിളിന്റെ യുഎസ് $ 399 “ബജറ്റ്” സ്മാർട്ട്‌ഫോണിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനം മാർച്ച് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കും – Notebookcheck.net
ആപ്പിൾ ഐഫോൺ എസ്ഇ 2: ആപ്പിളിന്റെ യുഎസ് $ 399 “ബജറ്റ്” സ്മാർട്ട്‌ഫോണിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനം മാർച്ച് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കും – Notebookcheck.net
January 22, 2020
ഫ്യൂജിഫിലിം എക്സ്-ടി 200 അതിന്റെ എക്സ് സി 35 എംഎം എഫ് / 2 സൈഡ്കിക്ക് ലെൻസിനൊപ്പം പൂർണ്ണമായും ചോർന്നൊലിക്കുന്നു – ടെക് റാഡാർ ഇന്ത്യ
ഫ്യൂജിഫിലിം എക്സ്-ടി 200 അതിന്റെ എക്സ് സി 35 എംഎം എഫ് / 2 സൈഡ്കിക്ക് ലെൻസിനൊപ്പം പൂർണ്ണമായും ചോർന്നൊലിക്കുന്നു – ടെക് റാഡാർ ഇന്ത്യ
January 22, 2020
കാനൻ ഇ‌ഒ‌എസ് ആർ‌ ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാനുള്ള 3 വഴികൾ‌ | ലിൻഡ്സെ അഡ്‌ലർ – അഡോറമ

Translating…

Published on Jan 22, 2020

Description:
Learn three easy ways to customize the Canon EOS R to help make your camera better work for you and the way you shoot! Photographer Lindsay Adler will show how she uses the multifunction bar, control ring, auto focus modes, and custom shooting modes with the Canon EOS R. These changes will help you work more quickly and make your gear work seamlessly with the way you shoot.

Products Used:

Canon EOS R Mirrorless Full Frame Digital Camera

http://www.adorama.com/car.html======================================================

Subscribe to the Adorama YouTube Channel:
https://www.youtube.com/user/adoramaTV
Follow us on Social Media
https://www.facebook.com/Adorama/
https://www.instagram.com/adorama/
https://twitter.com/adorama

Lindsay Adler

instagram.com/lindsayadler_photo
https://www.youtube.com/user/AdlerPho…

Model credit:

Xen Ortiz

#LindsayAdler #CanonR #Customize

Comments are closed.