സി‌എ‌എയുടെ നിവേദനങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി: ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ വേണ്ട, 5 ജഡ്ജി ബെഞ്ചിന് അപ്പീൽ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു
സി‌എ‌എയുടെ നിവേദനങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി: ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ വേണ്ട, 5 ജഡ്ജി ബെഞ്ചിന് അപ്പീൽ കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു
January 22, 2020
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 20 5 ജി സീരീസ് വില വീണ്ടും ചോർന്നു, ഗാലക്‌സി നോട്ട് 10+ 5 ജി – ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ 360 എന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയുള്ളതായി ഗാലക്‌സി ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പ്.
സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 20 5 ജി സീരീസ് വില വീണ്ടും ചോർന്നു, ഗാലക്‌സി നോട്ട് 10+ 5 ജി – ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾ 360 എന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയുള്ളതായി ഗാലക്‌സി ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പ്.
January 22, 2020
വിദേശ ഇനം മാർമോസെറ്റുകൾ, ഇഗ്വാനകളെ കള്ളക്കടത്ത് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി, 3

Translating…

Air Intelligence officers maintained a vigil based on special alert information that wild animals are to be smuggled from Bangkok.

The Customs officials at Chennai International Airport detained three persons on Tuesday for smuggling exotic species of wild animals from Bangkok. The Wildlife Crime Control Bureau (WCCB) officials identified the species as Primates, Reptiles, and Rodents and the animals rescued include Marmosets, Red-handed Tamarin, Tricolor Squirrel, and Iguanas.

Air Intelligence officers maintained a vigil based on special alert information that wild animals are to be smuggled from Bangkok. One passenger, identified as Suresh (35) from Chennai was moving in a rather suspicious manner following which he was intercepted by the officers on his way out from the airport.

Officials were able to intercept his grey stroller bag that contained four plastic boxes and a small cardboard box concealed among chocolates. The wild animals were found boxed and concealed among these items.

Upon questioning, he informed officials that the grey stroller bag was given to him by someone outside Bangkok airport with instructions to hand over the same to some unknown person in Chennai.

The officials were able to nab two other persons involved in the smuggling based on his information. The receiver who approached Suresh to collect the bag and the organiser based in Chennai have been apprehended and detained for further investigation.

A team of veterinary doctors was called from Arignar Anna Zoological Park to inspected the animals. They found three dead squirrels while the rest of the animals were in healthy condition. The Animal Quarantine Officials recommended deporting the wildlife species back to the country of origin as the passenger did not have any NOC/ DGFT license for import into India.

Marmoset, Red handed Tamarins and Iguanas are listed under Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendix II.

Also read: Macaws, iguanas and red squirrels: Activists call for stricter rules on exotic ‘pets’

Comments are closed.