കൊലയാളി രോഗം 'ചൈനയെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു' – കണ്ണാടിയിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു – മിറർ ഓൺ‌ലൈൻ
കൊലയാളി രോഗം 'ചൈനയെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു' – കണ്ണാടിയിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു – മിറർ ഓൺ‌ലൈൻ
January 25, 2020
കൊറോണ വൈറസ് എന്നത് ഒരു പഴയ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റ round ണ്ടാണ് – ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ്
കൊറോണ വൈറസ് എന്നത് ഒരു പഴയ പോരാട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ റ round ണ്ടാണ് – ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ്
January 25, 2020
WION Edit: പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുമോ? | ഗ്രാവിറ്റാസ് – WION

Translating…

Published on Jan 24, 2020

China is responding to a health emergency by building a 1,000-bed hospital in 6 days. Can India combat a major public health emergency? WION’s Palki tells you if India is prepared to deal with an outbreak like the Wuhan Virus.

About Channel:

WION -The World is One News, examines global issues with in-depth analysis. We provide much more than the news of the day. Our aim to empower people to explore their world. With our Global headquarters in New Delhi, we bring you news on the hour, by the hour. We deliver information that is not biased. We are journalists who are neutral to the core and non-partisan when it comes to the politics of the world. People are tired of biased reportage and we stand for a globalised united world. So for us the World is truly One.

Please keep discussions on this channel clean and respectful and refrain from using racist or sexist slurs as well as personal insults.

Subscribe to our channel at https://goo.gl/JfY3NI

Check out our website: http://www.wionews.com
Connect with us on our social media handles:
Facebook: https://www.facebook.com/WIONews
Twitter: https://twitter.com/WIONews

Follow us on Google News for latest updates

WION: shorturl.at/fwKO0

Zee News English: shorturl.at/aJVY3
Zee News Hindi: shorturl.at/eorM1
Zee Business: shorturl.at/hpqX6
DNA News: shorturl.at/rBOY6
BGR: shorturl.at/eioqL

Comments are closed.